Abstrak

  1. Pokok-pokok atau intisari dari isi bahasan yang terkandung dalam bahan perpustakaan sehingga pemustaka dapat memperoleh inti bahasan secara cepat.
  2. Representasi yang ringkas tetapi akurat dari isi suatu dokumen
  3. Ringkasan rata-rata berkisar antara 150 sampai 200 kata.