Badan Berkaitan (related body)

Badan korporasi yang mempunyai hubungan dengan badan lain, tetapi bukan dalam hubungan subordinasi hierarki; misalnya:

(a) badan yang didirikan, tetapi tidak diawasi oleh badan lain;

(b) badan yang hanya menerima bantuan keuangan dari badan lain;

(c) badan yang menyediakan bantuan keuangan dan atau jenis bantuan lain untuk badan lain;

(d) badan yang anggotanya juga mempunyai keanggotaan atau asosiasi dengan badan lain, seperti asosiasi pekerja dan asosiasi alumni