Buku Berkaitan (associated book)

Buku yang ditulis mengenai buku lain; umpamanya buku yang merupakan kritik terhadap buku lain (kelasan colon)