Buku Pedoman (handbook; manual)

Karya mengenai subjek tertentu, sering merupakan karya yang mencakup keseluruhan subjek itu yang memberikan informasi ringkas; lebih khusus adalah terbitan ilmiah untuk para ahli lapangan, berfungsi sebagai buku rujukan yang secara terus-menerus harus diperbaharui; disebut juga buku pegangan