Buku Teks (textbook)

Buku yang ditulis khsuus untuk mereka yang sedang belajar dan akan mengikuti ujian mengenai suatu subjek