Cadangan (back-up)

Cara pemberian pelayanan apabila sistem utama dalam pengadaan pelayanan tidak dapat bekerja