Daftar Deskriptor

Ialah daftar kata terpilih, disusun menurut abjad, kadang-kadang disertai sinonim dari bahasa sehari-hari dibawah kata berkaitan.