Daftar Tajuk Subjek (subject heading lists)

Daftar tajuk subjek yang berstruktur dan terkendali untuk digunakan dalam katalog beradjad; misalnya, Library of Congress Subject Headings (LCSH); lihat juga tersaurus