Dalam Cetakan (in print)

Sebutan untuk buku yang dapat diperoleh dari penerbit