Edisi Sementara (provisional edition)

buku yang diterbitkan dalam edisi berukuran kecil, kemungkinan dengan proses “seperti cetakan” dan disebarkan kepada orang-orang tertentu atau dijual dengan cara biasa sehingga pengamatan, kritik, dan saran dapat diajukan dan dipertimbangkan sebelum edisi sebenarnya diterbitkan; lihat juga edisi awal