Entri Pengarang (author entry)

Entri katalog yang biasanya merupakan entri utama di bawah nama orang atau nama badan yang bertanggung jawab atas isi karya yang diterbitkan itu; dapat pula dibuat pada nama samaran atau tajuk lain apabila nama sebenarnya tidak terdapat pada halaman judul