Entri Pilihan (alternative entries)

Entri unit tanpa tajuk lain, kecuali entri utama sehingga setiap perpustakaan dapat memberinya tajuk sendiri jika entri itu digunakan sebagai entri tambahan