Hubungan ersebar (distributed relatives)

Aspek sekunder suatu subjek yang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan sewaktu mengklasifikasi dokumen; aspek sekunder ini tidak akan digunakan sebagai subjek utama pada waktu menentukan nomor kelas, tetapi sebagai subjek subordinasi