Ideograf (Ideograph; ideogram)

Simbol atau gambar yang dipakai dalam penulisan; misalnya, dalam bahasa Cina, simbol itu menunjukkan sebuah objek atau sebuah pemikiran, bukan seperti pada sistem fonetik yang kesemuanya itu ditentukan oleh bunyi simbolnya.