Indeks Analitis

  1. Indeks dengan susunan entri tidak menurut abjad secara murni, tetapi subjek karya tulis itu dibagi dalam beberapa tajuk utama dan yang masih dapat dibagi lagi jika diperlukan; tiap urutan entri disusun menurut abjad; sari atau kertas kerja yang ada dalam volume yang akan diindeks dengan begitu dikelaskan menurut tajuk utama ini dan diletakkan di tempat yang sesuai di dalam indeks analitis;
  2. indeks subjek berabjad untuk informasi dalam artikel-artikel, dengan pengertian yang lebih luas daripada tajuk indeks dalam ensiklopedi;
  3. indeks berkelas untuk bahan di bawah subjek-subjek khusus seperti dalam buku rujukan.