Indeks Berangkai

Indeks berabjad yang untuk setiap istilah diberikan satu tajuk atau hubungan untuk semua istilah yang digunakan dalam tajuk subjek atau klasifikasi; setiap istilah yang diwakili oleh bagian dalam simbol klasifikasi dan diikuti oleh istilah untuk bagian yang lain menjadi tajuk yang terbalik susunannya sehingga istilah yang mewakili simbol yang terakhir menjadi yang pertama pada tajuk; apabila simbolnya terdiri atas 4 bagian, maka akan terdapat 4 entri indeks; yang pertama terdiri atas 4 istilah dan yang kedua terdiri atas 3 istilah, setelah istilah pertama dari entri sebelumnya dihilangkan; yang ketiga 2 istilah, dan seterusnya; dan yang terakhir adalah tajuk untuk simbol dengan konotasi paling luas yang berhubungan dengan subjek yang bersangkutan; lihat juga jajaran kendali subjek.