Jilidan Lentur (Flexible Binding)

Jilidan yang memungkinkan sebuah buku tetap dalam posisi rata apabila dalam keadaan terbuka.