Jilidan Longgar (Loose Leaf Binding)

Jilidan yang memungkinkan pengeluaran dan penyisipan halaman-halaman pada segala letak yang dikehendaki.