Jilidan Tiruan (Imitation Binding)

Jilidan mutakhir yang menggambarkan gaya lama.