Karya Antarbidang (Interdisciplinary Work)

Karya mengenai subjek tertentu yang ditinjau dari sudut pandangan pelbagai disiplin ilmu.