Karya Rujukan

Buku atau hasil karya yang disusun untuk keperluan rujukan dan bukan untuk bahan bacaan.