Kata Pengantar

Alasan tertulis mengenai mengapa seorang pengarang menulis buku tersebut, dan pendapatnya kemudian; kata pengantar ini menunjukkan lingkup, sejarah, tujuan buku, serta golongan pembaca yang dituju, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu; biasanya ditulis pengarang sesudah halaman persembahan dan sebelum pendahuluan; pada umumnya untuk setiap penerbitan edisi baru ditulis pula kata pendahuluan yang baru, yang memberikan garis besar perubahan dan penambahan pada edisi baru tersebut; kadang-kadang disebut prakata.