Kekuatan

Serangkaian ciri yang penting ntuk pemberian batasan pada suatu kelas; kekuatan suatu berbanding terbalik dengan kekuasaannya; misalnya, senjata api lebih besar keluasannya daripada senapan tetapi kurang kekuatannya