Kelasan Rak (Shelf Classification)

Kelasan yang direncanakan untuk penyusunan buku dalam rak, tetapi bukan untuk memerinci secara tepat suatu subjek dan hubungan-hubungannya.