Kit

Kombinasi dari dua bentuk media atau lebih yang biasa digunakan sebagai satu unit untuk maksud-maksud pengajaran.