Kopi Perkenalan (Advance Copy)

Kopi cetak-coba yang dikeluarkan untuk keperluan ulasan, pemberitahuan, iklan, dan lain-lain.