Majalah

Terbitan berseri yang diencanakan terbit untuk jangka waktu yang tidak terbatas, secara berkala, dan umumnya lebih sering daripada setahun sekali; setiap terbitan biasanya memuat pelbagai karangan; surat kabar/harian tidak tergolong majalah; majalah biasanya memiliki judul yang jelas dan khas, tetapi kebanyakan majalah diterbitkan oleh suatu himpunan atau lembaga, dan memuat berita, laporan konferensi, serta kegiatan berkala lainnya; judulnya biasanya terdiri atas istilah umum seperti buletin, laporan,pewarta, dan warta