Nama Dominan

Nama atau bentuk nama seseorang atau badan korporasi yang sering dijumpai:

(a) pada karya orang itu atau karya yang dihasilkan oleh Badan Korporasi; atau

(b) pada sumber-sumber rujukan