Nama Keluarga

Nama yang dipakai oleh seseorang sesudah nama dirinya; nama keluarga itu dipakai bersama dengan orang-orang yang menjadi keluarganya; kadang-kadang dihubungkan dengan gelar panggilan jika mengacu kepada orang tersebut di luar lingkungan keluarganya; mrupakan nama yang digunakan sebagai tajuk entri pada katalog atau bibliografi