Pameran

  1. susunan tertentu yang diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian;
  2. pameran benda-benda atau barang-barang untuk keperluan informasi; fungsinya ialah menyalurkan ide-ide dan perasaan yang ada