Paradigma

  1. serangkaian bentuk kata yang dihasilkan oleh konjugasi atau deklensi, yakni secara diperluas, rangkaian kata yang mempunyai akar kata yang sama; misalnya, katalog; mengatalog; pengatalogan : pengendalian bentuk kata meningkatkan panggilan kembali suatu sistem pengindeksan, tetapi dapat mengurangi ketepatannya;
  2. istilah yang digunakan J.C. Gardin untuk menunjukkan subjek-subjek yang mempunyai hubungan tetap, seperti aluminium; polietilene (dalam analisis sunjek); sedangkan sintagma adalah gabungan dua subjek yang biasanya berbeda sehingga membentuk suatu subjek gabungan yang lebih spesifik daripada elemen-elemen jika ditinjau secara terpisah