pekan buku

  1. pameran buku atau cara pembuatan buku, kadang-kadang disertai ceramah oleh para pengarang, ilustrator, pedagang buku, atau penerbit;
  2. pameran perdagangan buku dengan maksud menjual atau tukar menukar buku; pameran seperti ini yang diadakan di Frankurt dan Leipzig sebelum Perang Dunia II menjadi sangat terkenal dan menjadi arena tempat penjualan buku tingkat internasional dan pendorong untuk menerjemahkan buku ke dalam berbagai bahasa lain.