Penasihat Perpustakaan

Orang yang berfungsi sebagai penasihat untuk pustakawan kelompok awam, atau badan yang bertanggung jawab memberi jasa perpustakaan