Pencetak

Orang atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pencetakan buku atau terbitan lain, yang dibedakan dari penerbit atau penjual buku; pencetak memegang peranan penting pada buku-buku tua; dalam pengatalogan buku-buku langka, keterangan pencetak — walaupun mencantumkan sejumlah nama–dicantumkan dalam impresium, entri tambahan kadang-kadang dibuatkan untuk nama pencetak; apabila pada halaman judul tidak terdapat nama penerbit, nama pencetak dapat dicantumkan dalam impresium