Penekanan Buku

Alat dari besi atau kayu, digunakan untuk menekan buku yang dalam proses penjilidan atau perbaikan