Pengarang Korporasi

Adalah sebuah badan yang bertanggungjawab secara intelektual atas sebuah dokumen.