Pengindeksan Pautan

Pengindeksan Pautan (Relational indexing) yaitu :

  1. Tiap sistem yang secara formal menyatakan adanya pautan antar istilah, terutama sistem yang menyatakan suatu subjek rumit dengan beberapa istilah yang dikaitkan dengan simbol-simbol yang menunjukkan hubungan notasinya;
  2. Sistem yang menyatakan struktur subjek rumit dengan menempatkan simbol-simbol di antara istilah-istilah untuk menyatakan pautan tertentu; simbol-simbol itu dikenal sebagai simbol pautan atau operator.