periferal

Perangkat yang dijalankan dengan pengendalian komputer yang memasukkan, mengeluarkan, atau menyimpan data