Perpustakaan Nasional

Perpustakaan yang dibiayai dengan dana negara dan secara keseluruhan mengabdi pada negara; biasanya, buku-buku di dalam perpustakaan seperti ini digunakan hanya sebagai bahan rujukan; perpustakaan ini biasanya merupakan perpustakaan hak cipta; fungsi perpustakaan ini adalah mengumpulkan dan menyimpan untuk kelestarian buku, majalah dan surat kabar yang diterbitkan di suatu negara; dalam melakukan ini, yang terbaik adalah dengan membuat undang-undang yang mengharuskan para penerbit menyerahkan beberapa kopi terbitan mereka dan dengan membeli buku-buku yang diterbitkan di negara lain; undang-undang hak cipta biasanya mempunyai persyaratan yang memungkinkan undang-undang tersebut dapat diberlakukan; fungsi perpustakaan nasional dapat bermacam-macam, antara lain, menghimpun katalog induk, menghasilkan bibliografi nasional, mencetak bibliografi nasional yang surut, atau bertindak sebagai pusat bibliografis nasional; lihat juga kopi wajib simpan