Perpustakaan Perniagaan

Bagian perniagaan yang terdapat di perpustakaan, tetapi cakupan informasinya lebih luas dan tempatnya dipisahkan dari perpustakaan rujukan; kadang-kadang perpustakaan ini ditempatkan dalam gedung yang terpisah (commercial library)