Poster

Selembar kertas lebar berisi pengumuman atau iklan yang dicetak, tetapi adakalanya juga ditulis tangan, untuk ditempelkan pada dinding atau papan pengumuman