Pusat Bibliografi

  1. Organisasi atau bagian perpustakaan yang membina koleksi bahan rujukan sehingga dapat memberikan informasi mengenai ada tidaknya suatu buku;
  2. pusat yang bertindak sebagai depot buku-buku dan sebagai badan yang mengadakan pertukaran buku (bibliographic centre)