Rekaman Logis

Sekumpulan kata, aksara, atau bait yang lebih kenali sebagai kesatuan berdasarkan fungsi isi dan penggunaannya daripada berdasarkan sifat fisiknya (dalam data terbaca mesin) (logical record)