Rujukan Siaga

Rujukan Siaga (Ready Reference) adalah Bahan rujukan yang berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab dengan segera dengan menggunakan bahan rujukan ringkas; bahan rujukan ini sering disatukan susunannya dengan bahan rujukan buku, kadang-kadang ada yang disusun terpisah untuk melayani pertanyaan seperti tersebut di atas