Rujukan Silang

Rujukan Silang (Cross-Reference) adalah Rujukan dari tajuk yang satu ke tajuk yang lain (dalam pengindeksan dan pengatalogan) : (1) tunggal (lihat – ) suatu perintah untuk mencari ke semua istilah lain yang berhubungan dengan subjek yang sedang icari; (2) timbal balik (lihat juga – ); perintah untuk mencari ke istilah yang lain yang berhubungan dengan subjek yang sedan dicari; (3) jamak (lihat juga – ); perintah yang merujuk ke beberapa tempat yang lain, biasanya pada entri-entri yang lebih khusus; (4) rujukan dari isi suatu buku ke bagian lain di buku yang sama; lihat juga rujukan umum