Subjek Mapan

Subjek Mapan (Establishe Subject) adalah Subjek yang telah diterima masyarakat sebagai suatu yang khas dan dapat hidup terus; (pertimbangan subjek-subjek seperti statistika, informatika, dan bioteknologi); bagi pengindeks, mapan tidaknya suatu subjek tidak penting; yang penting baginya adalah adanya tuntutan pustaka