Surat kabar

Surat kabar (Newspaper) adalah Terbitan yang diterbitkan secara berkala, biasanya harian atau mingguan yang berisi berit-berita terbaru; perkataan newspaper pertama kali digunakan pada tahun 1670, sebelum itu perkataan yang digunakan adalah coranto dan kemudian newsbook