Susunan Memandu

Susunan Memandu (Helpful Order) adalah Susunan materi yang terdapat di dalam daftar kelasan yang memperlihatkan tata susunan numerik dan kronologi; susunan ini dibedalkan dengan susunan berkelas