Tajuk Antonim

Tajuk Antonim (Antonymous Catchwords) adalah Tajuk yang digunakan pada suatu indeks yang artinya benar-benar bertentangan