Tajuk Bentuk

Tajuk Bentuk (Form Heading) adalah Tajuk yang didalam katalog digunakan untuk entri bentuk, seperti ensiklopedia)